When you install WPML and add languages, you will find the flags here to change site language.

تگ ‘بازی انگریبرد’

  • بازی معروف پرندگان خشمگین

    توسط محمد قهاری در ۱۹ مهر ۱۳۹۰ ٫ ۲۰:۱۳
    بازی پرندگان خشمگین یکی از معروف ترین بازی های موبایلی در سال های اخیر هست که مطمئنا همه ما با آن آشنایی داریم و از بازی با آن لذت برده ایم. اگر چه این بازی به ظاهر ساده میاد ولی کمتر بازی مانند آن قادر خواهد بود که مانند آن عمل کند و شما را مجذوب خود کند. البته خوب […]